Wat we doen

Aanbod & Kwaliteit

Bij Brede School Rembrandt bieden we een rijk en gevarieerd onderwijsprogramma aan dat aansluit op de behoeften van elk kind. Ons curriculum omvat een sterke focus op taal, rekenen en digitale geletterdheid en burgerschap, aangevuld met kunst en cultuur. We streven naar hoge onderwijskwaliteit door continu verbeteren en gebruik te maken van moderne leeraanpakken. Ons enthousiaste en professionele team zorgt voor een inspirerende leeromgeving waarin kinderen gestimuleerd worden om het beste uit zichzelf te halen.

Op Brede School Rembrandt krijgen kinderen iedere ochtend onderwijs in de basisvakken taal en rekenen door hun vaste leerkracht. Binnen deze lessen werken de leerlingen met leerdoelen wat hun nieuwsgierigheid en onderzoekende houding stimuleert. Daarna is er tijd voor vakoverstijgende thema’s waardoor zij maatschappelijke vraagstukken vanuit verschillende perspectieven leren begrijpen. Tijdens het thematisch onderwijs worden diverse vaardigheden gestimuleerd zoals samenwerken, onderzoeken en kritisch denken.

Sociale Vaardigheden

Wij hechten veel waarde aan een veilige en positieve leeromgeving. We leren kinderen respectvol met elkaar om te gaan en stimuleren sociale vaardigheden zoals samenwerken, communiceren en conflictoplossing. Hierbij besteden we aandacht aan het zelfvertrouwen en de weerbaarheid van de leerlingen. We geven lessen gericht op sociale emotionele ontwikkeling, waarin kinderen leren hun emoties te uiten en die van anderen te begrijpen. Deze aanpak draagt bij aan een ondersteunende schoolgemeenschap, waarin iedereen zich veilig en gewaardeerd voelt. Ons anti-pest- en gedragsprotocol zorgt ervoor dat pesten direct aangepakt wordt en dat iedereen zich veilig voelt op school.

Meer informatie over ons anti-pest- en gedragsprotocol vindt u hier.

Maatwerk

Brede School Rembrandt biedt maatwerk om tegemoet te komen aan de individuele behoeften van elk kind. Ons onderwijs is flexibel en we bieden verschillende aanpakken aan, passend bij de leerstijl en het tempo van de leerlingen. Onze leerkrachten krijgen hierbij hulp van onze onderwijsassistenten en leerkrachtondersteuners. Deze medewerkers instrueren en begeleiden individuele leerlingen of kleine groepjes leerlingen. We hanteren een schoolondersteuningsprofiel (SOP).

We bieden extra begeleiding en ondersteuning waar nodig, en stimuleren kinderen om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Ons doel is om een inclusieve leeromgeving te creëren waarin alle leerlingen gelijke kansen krijgen om te groeien en te excelleren.

Download hier het Schoolondersteuningsprofiel.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.