Waar we voor staan

Missie

‘Geef kleur aan jouw eigen palet’.

Op Brede School Rembrandt staat de ontwikkeling van onze leerlingen voorop. Ieder kind wordt gezien, elk talent wordt benut en iedereen krijgt gelijke kansen. Als school staan wij voor kwalitatief hoogwaardig onderwijs. We bieden een vertrouwde omgeving waarin creativiteit en eigenaarschap gestimuleerd worden. Wij leren leerlingen om zichzelf te durven zijn, verantwoordelijk voor eigen palet aan vaardigheden, zodat ze met persoonlijke materialen kleur kunnen geven aan hun uniek portret.

Visie

‘Jouw talent, ons Meesterschap’.

Door eigenaarschap te tonen en ruimte te creëren voor zichzelf en anderen, nemen onze leerlingen hun eigen plek in. Een plek in de nabije omgeving, de samenleving en in wereld. Als individu, maar altijd in verbinding met en naast elkaar. Nu, straks, en in de toekomst.

Onze kernwaarden

Onze kernwaarden komen voort uit en zijn verbonden met onze protestants-christelijke grondslag. Ze zeggen veel over de manier waarop wij willen omgaan met elkaar; kinderen, ouders en de omgeving, met alle uitdagingen van onze tijd.

Kinderen ontwikkelen zich, ook als wij niks doen. Ons onderwijs is erop gericht om ze in die ontwikkeling te ondersteunen en te richten op de kennis, vaardigheden en houdingen die nodig zijn om zelfstandig en verantwoordelijk deel te nemen aan de samenleving. Het is belangrijk om samen te werken en te leren van elkaar zodat leerlingen inzicht krijgen in zichzelf, de ander en de wereld. Dit geldt ook voor de medewerkers die zich op deze manier continu blijven ontwikkelen.

In ons onderwijs zien we de leerlingen als jonge mensen die nu al van betekenis zijn. We inspireren hen en stimuleren hun groei door ze mee te nemen in verhalen, naar plaatsen en mensen (d.m.v. gastlessen, excursies) en op die manier verschillende manieren van mens zijn te leren kennen. We zijn en blijven oprecht nieuwsgierig naar iedere leerling en hebben goede verwachtingen van ieder van hen.

We motiveren en dagen onze leerlingen uit om de samenleving van morgen te creëren. Om met verbeeldingskracht oplossingen te bedenken voor vraagstukken en goed samen te werken om gestelde doelen te behalen. Op deze manier leren ze hun eigen talenten en die van anderen (nóg) beter kennen. Wij geven de kinderen een solide basis en geloof in hun eigen kunnen mee.

Onze leerlingen weten wat verantwoordelijkheid is en zijn zich bewust van hun eigen rol. Ze leren uit te leggen waarom ze iets doen, of juist niet. Ze zijn betrokken en proactief, tonen initiatief én zijn eigenaar van hun eigen leerproces.

Iedereen is welkom. Op onze school doet elke leerling ertoe. Wij omarmen verschillen in achtergrond, sekse, seksuele voorkeur, leeftijd, geloof of levensovertuiging. Wij bieden een inclusieve leeromgeving waarin alle leerlingen gelijke kansen krijgen.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.