Contact

Brede School Rembrandt
Hoofdgebouw                                            
Kleutergebouw
Mr. P.J.M. Aalberselaan 2                           Groen van Prinstererlaan 55A
1181 XJ Amstelveen                                   1181 TN Amstelveen

tel. 020 - 641 54 63
directie.rembrandt@ogamstelland.nl
administratie.rembrandt@ogamstelland.nl
kvk: 
41208656


 
Medewerkers     
     
Directie    
Caroline van Meer     directie.rembrandt@ogamstelland.nl   directeur
   c.vanmeer@ogamstelland.nl  
Marieke de Groot  adjunct.rembrandt@ogamstelland.nl     adjunct directeur
   m.degroot@ogamstelland.nl    
     
Administratie     
Esther Baert  e.baert@ogamstelland.nl
 administratie.rembrandt@ogamstelland.nl 
communicatie en activiteitencoördinator 
 Jeanette Constandse  j.constandse@ogamstelland.nl  facilitaire ondersteuning
     
leerlingbegeleiding    
 Liesbeth Klunder  l.klunder@ogamstelland.nl  intern begeleider onderbouw   
 Denise Mussche  d.mussche@ogamstelland.nl  intern begeleider bovenbouw
 Annette van der Baan   a.vanderbaan@ogamstelland.nl  remedial teacher
 Esther Ruyter  e.ruyter@ogamstelland.nl  remedial teacher
     
 Specialisten     
     
Tess van der Pol  t.vanderpol@ogamstelland.nl  taal- en leescoördinator
Bianca Vette  b.vette@ogamstelland.nl  rekencoördinator
Danielle Diederik  d.diederik@ogamstelland.nl  specialist 21ste -eeuwse vaardigheden  
Shirley Witteman  s.witteman@ogamstelland.nl  coördinator Engelse taalvaardigheid
Chantal van den Burg   c.vandenburg@ogamstelland.nl  specialist mediawijsheid
Marieke van Wijngaarden    m.vanwijngaarden@ogamstelland.nl    specialist drama
     
Danielle Geldof  d.geldof@ogamstelland.nl  vakleerkracht bewegingsonderwijs  
Mathieu Kolijn  m.kolijn@ogamstelland.nl  vakleerkracht bewegingsonderwijs  
     
Team 1-2    
 Merel Ruijl  m.ruijl@ogamstelland.nl  leerkracht 1-2A + jonge kind specialist
 Hilde Klaassen  h.klaassen@ogamstelland.nl   leerkracht 1-2A
 Styneke Asma  s.asma@ogamstelland.nl  leerkracht 1-2A
 Sandra Krings  s.krings@ogamstelland.nl  leerkracht 1-2B
 Marije Swart  m.swart@ogamstelland.nl  leerkracht 1-2C 
 Masscha Schutterop  m.schutterop@ogamstelland.nl  leraarsondersteuner 1-2C
 Marjan Koole  m.koole@ogamstelland.nl  leerkracht 1-2D
 Heleen Engelhardt  h.engelhardt@ogamstelland.nl  leerkracht 1-2D + jonge kind specialist
 Samantha Alphenaar   s.alphenaar@ogamstelland.nl  leerkracht 1-2E + jonge kind specialist
     
 Team 3-4    
 Jiska Ruissen  j.ruissen@ogamstelland.nl  leerkracht 3A
 Jessica Köhler  j.kohler@ogamstelland.nl  leerkracht 3B
 Carolien Smalley  c.smalley@ogamstelland.nl  leerkracht 3B
 Marleen Kempen   m.kempen@ogamstelland.nl  leerkracht 3A + 3B
 Marleen van Uffelen  m.vanuffelen@ogamstelland.nl  leerkracht 3B + ict coördinator
 Els Huizinga  e.huizinga@ogamstelland.nl  
 Daniëlle Diederik  d.diederik@ogamstelland.nl  leerkracht 4A
 Kim Asscher  k.asscher@ogamstelland.nl  leerkracht 4A
 Jolanda Koolhaas  j.koolhaas@ogamstelland.nl  leerkracht 4B
 Esther Ruyter          e.ruyter@ogamstelland.nl  leerkracht 4B
     
 Team 5-6    
Mariëtte van Os   m.vanos@ogamstelland.nl  leerkracht 5A
 Daniëlle Sijmons  d.sijmons@ogamstelland.nl  leerkracht 5A
 Mandy van der Eijk  m.vandereijk@ogamstelland.nl  leerkracht 5B
 Annemarie Jonker  a.jonker@ogamstelland.nl  leerkracht 5B
 Annette van der Baan     a.vanderbaan@ogamstelland.nl  
 Martijn Zweedijk  m.zweedijk@ogamstelland.nl  leerkracht 6A
 Tess van der Pol  t.vanderpol@ogamstelland.nl  leerkracht 6B
     
     
     
Team 7-8    
     
 Bianca Vette  b.vette@ogamstelland.nl  leerkracht 7A
 Pieter van der Vlugt  p.vandervlugt@ogamstelland.nl  leerkracht 7A
 Astrid Kas  a.kas@ogamstelland.nl  leerkracht 7B
 Bianca Speet  b.speet@ogamstelland.nl  leerkracht 8A
 Marieke van Wijngaarden  m.vanwijngaarden@ogamstelland.nl  leerkracht 8B
 Chantal van den Burg   c.vandenburg@ogamstelland.nl  leerkracht 8B
     
Onderwijsassistenten    
     
Wil Epskamp  w.epskamp@ogamstelland.nl  onderwijsassistent onderbouw