Innovatief en eigentijds, verantwoord en waarde(n)vol onderwijs

Eigentijds, ambitieus onderwijs en een gezellige en fijne sfeer. Daar draait het om op Brede School Rembrandt. Wij inspireren, motiveren, stimuleren, corrigeren en begeleiden uw kind. Dit doen we vanuit onze visie 

"Jouw talent, onze ambitie"


Ons onderwijs is innovatief en eigentijds. Wij maken gebruik van moderne technologische ontwikkelingen, waarbij wij de balans behouden tussen individueel werken met behulp van moderne technologie en samenwerken binnen coöperatieve werkvormen. 
Data en informatietechnologie helpen ons ook om goed zicht te houden op de individuele ontwikkeling van onze leerlingen. 

Ons onderwijs is gebaseerd op de kerndoelen zoals die door de overheid zijn geformuleerd en als zodanig leggen wij ook verantwoording af. Tevens nemen wij de verantwoordelijkheid om bij te dragen aan de ontwikkeling van onze leerlingen tot zelfbewuste en zelfstandig functionerende burgers van de toekomst. 

Vanuit onze rijke levensbeschouwelijke grondslag -van oorsprong hebben wij een protestant-christelijke identiteit- staan respect, solidariteit en verantwoordelijkheid als 'waarden' in onze school centraal. 
Iedereen, ongeacht zijn of haar achtergrond, sekse, seksuele voorkeur, leeftijd, beperking, geloof of levensovertuiging is van harte welkom op onze school. Wij hebben oog voor diversiteit en doen alles wat binnen ons vermogen ligt om iedereen gelijke kansen te bieden. 
Samen zijn wij Rembrandt; samen maken wij school!